Voor ouders


Ouders kunnen links uit een aantal praktische onderwerpen kiezen. Via verlofformulieren kunt u verlof voor kortere of langere periode aanvragen en vindt u informatie over leerplicht en verlof. 

Ouders participeren binnen de TussenSchoolse Opvang (TSO), Medezeggenschapsraad (MR) en de ActiviteitenCommissie (AC). U kunt hier uw kinderen aanmelden voor de TSO of de notulen van de MR bekijken.

Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden via de aanmeldingsformulieren.

Tot slot treft u hier praktische informatie over luizen, afvalscheiding en een oudervereniging.