TussenSchoolse Opvang


Links vindt u de keuzemogelijkheden wat betreft de tussenschoolse opvang op onze school. Allereerst de algemene informatie betreffende het overblijven op school. In de tweede plaats treft u er twee aanmeldformulieren, één voor de aanmelding voor structureel overblijven en één voor de aanmelding voor een incidentele tussenschoolse opvang. U kunt in contact komen met de TSO-commissie met behulp van het contactformulier.