Verslagen


Klein verslag van de vergadering van 30 juni 2020
In de laatst gehouden vergadering is het jaarverslag 2019 en de verkorte schoolgids besproken. Verder is ook gesproken over het handelen van de school in de tijd van thuisonderwijs. We hebben nagedacht over de voor- en nadelen van het continurooster.

In deze vergadering nemen we afscheid van A. Lindhout (ouder) en H. Muilwijk (personeel).
P. Voets-Goudriaan (ouder) en J. van Wingerden (personeel) zijn de nieuwe MR-leden.

Verkiezingen MR
Op de laatst gehouden MR-vergadering zijn toegetreden tot de MR mevrouw Petra Voets-Goudriaan (ouder) en dhr. John van Wingerden (teamlid). Omdat er geen tegenkandidaten waren, hoefden er geen verkiezingen te komen.