Vergaderdata


De MR vergadert op de volgende data:
30 mei
21 juni (met nieuwe MR-leden)